معماری(نمونه سوالات امتحانی ) 2 صفحه نمونه سوال امتحانی درس معماری

ایستایی(نمونه سوالات امتحانی) 7 صفحه نمونه سوال امتحانی درس ایستایی

سوالات امتحانی بوم شناسی 5 صفحه نمونه سوال امتحانی درس بوم شناسی امتحان پايان ترم تا آخر بخش آمايش سرزمين (اول بخش 3) حذفيات: قسمت سنگ ها 1 - آمايش سرزمين را تعريف كرده و…

نمونه سوال امتحانی بتن 1 صفحه نمونه سوال امتحانی درس بتن 

سوالات برنامه ریزی شهری برنامه ریزی شهری شامل 12 صفحه از جامع ترین و کامل ترین نمونه سوالات امتحانی درس برنامه ریزی شهری 

پروپوزال طراحی دبیرستان   فرم معرفی طرح نهایی کارشناسی معماری با موضوع طراحی گالری هنر به تخصصی ترین و کامل ترین شکل. شامل فرم پر شده پروپوزال برای طرح نهایی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد شامل…

طراحی فرهنگسرا فرم معرفی طرح نهایی کارشناسی معماری با موضوع طراحی فرهنگسرا به تخصصی ترین و کامل ترین شکل. شامل فرم پر شده پروپوزال برای طرح نهایی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد شامل 5 صفحه با…

PAPER طراحی گالری هنر فرم معرفی طرح نهایی کارشناسی معماری با موضوع طراحی گالری هنر به تخصصی ترین و کامل ترین شکل. شامل فرم پر شده پروپوزال برای طرح نهایی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد شامل…

.