تعرفه خدمات نوین شهر

هزینه ثبت نام و فروشندگی در نوین شهر کاملا رایگان است!

نسبت سهم فروش فایل

20درصد

سهم نوین شهر

نوین شهر در ازای خدمات پشتیبانی و بهینه سازی سایت 20 درصد کارمزد دریافت می کند

30درصد

سهم بازاریاب

اگر فایلی توسط واسطه یا بازاریاب به فروش برسد، 20 تا 30 درصد مبلغ فایل متعلق به بازاریاب خواهد بود

50درصد

سهم فروشنده

به طور مستقیم از هر فروش موفق 50 درصد مبلغ فایل متعلق به فروشنده فایل می باشد

بازاریاب فروش هایی که بدون هیچ واسطه ای (بازاریاب) انجام می شود، فاپول محسوب شده و حق بازاریابی به فاپول تعلق خواهد گرفت.

کارمزد ثابت برای هر درخواست برداشت وجه مبلغ ۱۰۰۰ تومان می باشد. ( این مبلغ شامل کارمزد حواله بانکی و سایر هزینه های فاپول خواهد شد.)