طرح 4 شهرسازی – طرح تفصیلی اراضی ایثارگران مشهد

طرح 4 شهرسازی – طرح تفصیلی اراضی ایثارگران مشهد (حوزه شمال غرب-منطقه 2)

مشخصات محصول :

  • این طرح دانشجویی شامل یک طرح تفصیلی (شناخت حوزه در 3 سطح : فراگیر – بلافصل و مداخله) می باشد. محدوده مورد مطالعه در حوزه شمال غرب مشهد, بخش شمالی منطقه 2 شهرداری و در حاشیه بلوار توس است.
  • که شامل 3 بخش اصلی زیر است …
  •  شناخت ( این شناخت در حوزه فراگیر شامل شهر مشهد و در حوزه بلافصل ناحیه 6 از منطقه 2 شهرداری و در بخش حوزه مداخله, مطالعات مربوط به محله ایثارگران می باشد. مطالعات شامل : کالبدی- عملکردی- اجتماعی- جمعیتی- اقتصادی- مالکیت اراضی و… می باشد.
  • علاوه بر موارد فوق تحلیل این بخش ها در قالب جداول سوات ( SWOT ) انجام شده است.
  • در این پروژه جمعیت پذیری محدوده مورد مطالعه از 3 روش انجام شده است که به تفصیل در یک جلد جداگانه آورده شده است.

*** توجه : این پروژه دانشجویی می تواند به عنوان نمونه به جهت آشنایی سایر دانشجویان برای دروس طرح مورد استفاده قرار گیرد.

 

همچنین می توانید نمونه دیگری از طرح 5 شهرسازی را در این سایت ببینید.

دسته بندی , ,
تگ محصول , , , , , ,

You must log in to submit a review.