Tag: فرانسه

فهرست: سابقه برنامه ريزي منطقه ای  در انگستان دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای در انگلستان سابقه برنامه ريزي منطقه ای  در ايالات متحده امريكا دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای درامريكا سابقه برنامه ريزي منطقه…

Price: 8000 تومان

بررسی تجربیات شهرسازی در فرانسه فهرست: به منظور دستیابی به درکی روشن از نظام شهرسازی کشور فرانسه موارد زیر مورد مرور قرار می گیرد: 1-معرفی کشور فرانسه 2-بررسی سير تاريخي شهرسازي در فرانسه در قالب…

Price: 19750 تومان