Tag: تعریف فرهنگسرا

تحلیل فرهنگسرا فرهنگسرای خاوران(جوان) تعریف فرهنگسرا فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و…

Price: 15000 تومان