Tag: تحلیل مدرسه

مكان احداث مدرسه : استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی در شهر ها ، ساختمان مدرسه  باید هسته یك مجتمع مسكونی باشد . از نزدیكی مدرسه به خیابانهای شلوغ  و اصلی شهر ،  بخاطر آلودگی  هوا ،…

Price: 15000 تومان

تحلیل مدرسه چهارباغ (مادرشاه) معرفی بنا پلان اجزاءتشکیل شده جهت استقرار دیاگرام روابط ابعادفضاها مقاطع(نورگیری-مصالح) تحلیل حجم ویژگی سردر مصالح سازه سیستم تهویه قسمت های دیدنی مدرسه کاربردبنا قسمت های مختلف داخل بنا معماری و…

Price: 8500 تومان

مسجد و مدرسه آقابزرگ مسجد – مدرسه ی آقا بزرگ کاشان توسط حاج محمد تقی مشهور به خانیان برای امام دامادش ملا مهدی نراقی ملقب به آقا بزرگ احداث شده است.این بنا به نام های…

Price: 8500 تومان