Tag: تحلیل فرهنگ سرا

تحلیل فرهنگسرا فرهنگسرای خاوران(جوان) تعریف فرهنگسرا فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و…

Price: 15000 تومان