Tag: برنامه ریزی

فهرست: سابقه برنامه ريزي منطقه ای  در انگستان دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای در انگلستان سابقه برنامه ريزي منطقه ای  در ايالات متحده امريكا دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای درامريكا سابقه برنامه ريزي منطقه…

Price: 8000 تومان

برنامه‌ريزي تطبيقي نظام برنامه‌ريزي بريتانيا  (با تاکيد بر کشور انگلستان) فهرست: تبيين موضوع چهارچوب بحث تحولات برنامه‌ريزي در بريتانيا سازمان‌هاي برنامه‌ريزي بريتانيا مشخصات عمومي بريتانيا ويژگي‌هاي کلي بريتانيا نقسه بریتانیا ويژگي‌ها در تقسيمات سياسي اصلي وضعيت…

Price: 20000 تومان

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تفکیک اراضی حاشیه شهرها باید بر اساس آیین نامه صورت پذیرد. منظور از آیین نامه تفکیک اراضی برنامه ای است که برای راهنمایی در تفکیک زمین، توسط دستگاه مسئول در…

Price: 8000 تومان

اهمیت برنامه ریزی روستایی در ایران فهرست: چارچوب نظری 1-مبانی مضمونی برنامه ریزی روستایی 2-برنامه ریزی روستایی در ایران 3-مروری بر دیدگاههای و روشهای توسعه روستایی در ایران چهارچوب عملی 1-روشهای برنامه ریزی روستایی در…

Price: 41000 تومان

برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت) شهرستان تفت در استان يزد قرار دارد و مفصل ارتباطي يزد با استان فارس مي باشد اين شهرستان ما بين 31 درجه و 44 دقيقه تا 31 درجه…

Price: 8500 تومان

کارگاه 1 برنامه ریزی شهری ( CDS شهر چناران ) توضیحات محصول : این طرح دانشجویی شامل طرح CDS شهر چناران ( استراتژی توسعه شهر ) می باشد که با رویکرد شهرسازی مشارکتی توسط دانشجویان برگزیده…

Price: 60000 تومان

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (بینالود) فهرست: برنامه ریزی کاربری اراضی شهر جدید نمونه بینالود کاربری اراضی در سطح شهرهای استان خراسان کاربری اراضی درمقیاس شهرهای کشور بررسی کاربری اراضی شهرها با توجه به گروه…

Price: 13750 تومان

سوالات برنامه ریزی شهری برنامه ریزی شهری شامل 12 صفحه از جامع ترین و کامل ترین نمونه سوالات امتحانی درس برنامه ریزی شهری 

Price: 12000 تومان