نمونه های مجتمع مسکونی

نمونه های مجتمع مسکونی دارای ایده های ویژه و برجسته

در مورد پروژه‌های پیشرو چنین است که زیبایی شناسی آن‌ها در اثر روند مطالعه  و بررسی ایده به دست می‌آید و لزوما” با معیارهای زیباشناسی پذیرفته شده ی موجود هم خوانی ندارد.

ایده باید بتواند پروژه‌ را سازمان دهی کند. پروژه باید از کل به جز شکل بگیرد و ایده در تمامی مراحل شکل‌گیری آن بر روند کار تاثیر بگذارد.

بعد از شکل گرفتن ایده، باید استراتژی متناسب با آن را برای پیشبرد طرح انتخاب کرد و در نهایت فرم یک مساله است که فارغ از هرگونه سلیقه‌ای باید به آن پرداخت.
بهتر است زیبایی‌شناسی پروژه برای خود معمار هم غافلگیر کننده باشد.

در واقع باید فرم به دست آمده از یک ایده، محصول پروسه‌ (مطالعات) تبدیل ایده به فرم باشد، نه اینکه از ابتدا در ذهن معمار وجود داشته باشد.

مجموعه شامل 11 طبقه مسکونی ،یک طبقه پارکینگ در همکف و یک طبقه تاسیساتی در زیر زمین می باشد.

تعداد اسلاید: 67

فرمت فایل :پاورپوینت

دسته بندی , , , , ,
تگ محصول , ,

You must log in to submit a review.