نمونه چشم انداز برای محلات بر اساس مدل آرگون

نمونه چشم انداز برای محلات بر اساس مدل آرگون ( مناسب برای انواع طرح های تفصیلی )

مشخصات محصول :

این فایل شامل چشم انداز محله برای افق 1405 می باشد که توسط دانشجویان برتر رشته شهرسازی بر اساس مدل آرگون نوشته شده است.

و نیز به عنوان یک چشم انداز صحیح می تواند استفاده صحیح مدل آرگون را آموزش دهد. 

این فایل دارای جدول چارچوب بیانیه و متن بیانیه نیز می باشد.

گام اول : اکنون کجا هستیم ؟ در این گام وضعیت محله بر اساس وضع موجود نوشته شده است.

گام دوم : به کجا می رویم ؟ این گام بر اساس فرض اینکه ادامه وضع موجود تداوم یابد, وضعیت منفی محله را پیش بینی می کند.

گام سوم : کجا می خواهیم باشیم ؟ در این گام با توجه به بررسی های صورت گرفته آن چشم انداز آرمانی- واقع گرایانه را برای محله هدف در افق طرح به زبان حال ساده بیان می کنیم.

بیانیه چشم انداز

*** توجه : این فایل می تواند به عنوان نمونه جهت آشنایی دانشجویان شهرسازی برای مقیاس محلات و نواحی استفاده شود.

تعداد صفحه:4

فرمت فایل:pdf

همچنین می توانید نمونه چشم انداز برای شهر بر اساس مدل آرگون را در این ببینید.

دسته بندی
تگ محصول , , , , , , , , ,

You must log in to submit a review.