Category: پروژه شهرسازی

تأسیسات و زیرساخت شهری آرامستان ها در بسیاری از مواقع ، انسان از نارسایی های کالبدی عوامل تشکیل دهنده محیط فراگیر خود رنج می برد که برخی در نبودن یک روند فرایندگانه و درست برنامه…

Price: 18500 تومان

هر سال 8760 ساعت است و اگر فرض كنيم كه هر اتومبيل در طول سال به طور متوسط بيست هزار كيلومتر مسافت بپيمايد و متوسط آن 40 كيلومتر در ساعت باشد مدت زماني كه يك…

Price: 35000 تومان

فهرست: سابقه برنامه ريزي منطقه ای  در انگستان دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای در انگلستان سابقه برنامه ريزي منطقه ای  در ايالات متحده امريكا دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای درامريكا سابقه برنامه ريزي منطقه…

Price: 8000 تومان

فهرست: مقدمه نقشه طرح جامع مشهد تکنولوژی های مختلفی که فهم مسائل سخت را اسان میکردند: سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) شبیه سازی 3 بعدی What-If  UrbanSim معرفی سیستم What if What ifیک سیستم پشتیبانی برنامه…

Price: 12000 تومان

فهرست: توضیحات کاربری زمین موفقیت در عرصه برنامه ریزی کاربری زمین برنامه ریزی کاربری اراضی شهری عبارتست از: «ساماندهی مکانی و فضائی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس نیازها و خواست های مردم شهر». تعریف…

Price: 15000 تومان

برنامه‌ريزي تطبيقي نظام برنامه‌ريزي بريتانيا  (با تاکيد بر کشور انگلستان) فهرست: تبيين موضوع چهارچوب بحث تحولات برنامه‌ريزي در بريتانيا سازمان‌هاي برنامه‌ريزي بريتانيا مشخصات عمومي بريتانيا ويژگي‌هاي کلي بريتانيا نقسه بریتانیا ويژگي‌ها در تقسيمات سياسي اصلي وضعيت…

Price: 20000 تومان

فهرست: ساختار نظام حکومتی در آمریکا نظام برنامه ریزی در آمریکا (سیر تحول و  ویزگی ها) سیر تحول ویزگی های اجتماعی اقتصادی در نتیجه روشهای تهیه طرح جامع ضرورتا به سمت انجام مطالعات کامل جمعیتی…

Price: 5000 تومان

توسعه حمل و نقل همگانی ( TOD ) ( Transit-Oriented Development ) چرا پروژه های TOD اغلب به تعویق انداخته می شوند؟ آیا روند مطلوبی قبل از توسعه وجود دارد که پروژه ها را به…

Price: 12000 تومان

بررسی نظریات Todd Litman درباره حمل و نقل فهرست: جایگاه علمی سوابق آموزشی تجارب کاری حوزه علایق تعدادی از مقالات کتاب ها نقش حمل و نقل غیرموتوری بهبود شرایط حمل و نقل غیرموتوری بهبود شرایط…

Price: 10000 تومان

ميادين شهري از معنا و مفهوم تا و اقعيت آن در شهرهاي ايران فهرست: چكيده مقدمه ميدان فضاهاي شهري نقدي بر يك فضاي شهري در حال مرگ- ميدان ولي عصر تبريز مسائل عمده اين فضا…

Price: 5000 تومان

نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهري چکیده نقش مبلمان شهري، سيماي شهر و نياز شهروندان مبلمان شهري، معلولين، جانبازان و سالمندان نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهري رابطه مبلمان شهري و…

Price: 6000 تومان

مبانی نظری هويت مكانی يک فضای شهری فهرست:  مقدمه مبانی نظری توجه به سلسله مراتب توجه به پرسپكتيو و توالي منظرهاي شهري اجزاي شهري آلترناتيوهاي پيشنهادي نتيجه گيري منابع تعداد صفحه:8 فرمت فایل: PDF  

Price: 5000 تومان

تحلیل فضای شهری خیابان فرامرز عباسی مشهد بررسی راسته ها بررسی بدنه ها بررسی خط آسمان بررسی نمای بدنه سازمان عملکردی _ زیست محیطی کاربری  استقرار و نظام فضائی آنالیز کاربریها از لحاظ درآمد عوامل…

Price: 19500 تومان