Category: شناخت شهر

ميادين شهري از معنا و مفهوم تا و اقعيت آن در شهرهاي ايران فهرست: چكيده مقدمه ميدان فضاهاي شهري نقدي بر يك فضاي شهري در حال مرگ- ميدان ولي عصر تبريز مسائل عمده اين فضا…

Price: 5000 تومان

نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهري چکیده نقش مبلمان شهري، سيماي شهر و نياز شهروندان مبلمان شهري، معلولين، جانبازان و سالمندان نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهري رابطه مبلمان شهري و…

Price: 6000 تومان

تحلیل فضای شهری خیابان فرامرز عباسی مشهد بررسی راسته ها بررسی بدنه ها بررسی خط آسمان بررسی نمای بدنه سازمان عملکردی _ زیست محیطی کاربری  استقرار و نظام فضائی آنالیز کاربریها از لحاظ درآمد عوامل…

Price: 19500 تومان

بررسی دیدگاه ها و نظریات پروفسور سایمون جاس و ریچارد رجیستر فهرست: بیوگرافی پژوهش های مورد علاقه نیم نگاهی به مفهوم پدیده اکوسیتی بررسی جهانی پدیده ی اکوسیتی 2009 بررسی پدیده جهانی اکوسیتی 2011 شاخص…

Price: 15000 تومان

مبلمان شهری و تاثیر آن بر منظر شهری فهرست: مقدمه مفهوم منظر شهری سطوح منظر شهری منظر شهری در مقیاس کلان منظر شهری در مقیاس میانی منظر شهری در مقیاس خرد مفهوم مبلمان شهری ویژگی…

Price: 11500 تومان

تبيين موضوع مفهوم فضاي شهري رويکرد انسان شناختي به فضا معيارهاي دسته بندي فضا تعابير مختلف از مفهوم فضاي شهري جمع بندي مفهوم فضاي شهري تمدن هاي دوران کهن بين النهرين هويت شهري در سومر…

Price: 50000 تومان

فهرست: مقدمه بیان مساله مبانی نظری ادراك فضا و فاصله شاخصه های ادراکی معیارهای زیباشناسی تعريف فضاي سبز فضاي سبز شهري فضاي سبز خياباني تاثیر فضای سبز خطی معیار و شاخص روش شناسی جامعه آماری…

Price: 36500 تومان

فهرست: معرفی محدوده عرصه های عمومی          نقطه رویت منظر گسترده از نقطه ثابت          View Point I View Point II خط آسمان تاکیدات افقی و عمودی عناصر اکولوژیک دید از بیرون…

Price: 5000 تومان

فهرست مطالب کلیات تحقیق فصل اول : مبانی نظری و مفاهیم تحقیق فصل دوم : معرفی چند نمونه شهر پایدار فصل سوم : بررسی نمونه موردی فصل چهارم : تجزیه و تحلیل ونتیجه گیری فصل…

Price: 21000 تومان