نظریه پردازان مرمت شهری

نظریه پردازان مرمت شهری

33 اسلاید

فرمت پاورپوینت

فهرست:

نظریه پردازان مرمت

پاتریک گدس

(1918-1984)Kevin Lynch-کوین لینچ

(1925)Robert Venturi-رابرت ونچوری

(1933)Richard Ragers-ریچارد راجرز

¯زيست شناس اسکاتلندی

¯ازنظریه پردازان دوره دوم مرمت شهری

¯کتابهای “توسعه شهری، شهر ها در تحول”

نظريات معماری-شهرسازی :نظریه پردازان مرمت 

انطباق مکان و زمان در خصوص بنا، مجموعه و بافت تاريخی

امروز تکرار ديروز نيست بلکه تحول و تداوم آن است

حضور مطالعات برنامه ريزی شهری در مرمت شهری

اصول مرمتی :

(1شناخت عوامل جغرافيايي و تاريخی

(2معرفی شهر از طريق نمايشگاه ها

با استناد براصول ونظریات گدس می توان دستور العمل های زیر را استنتاج کرد:

1.در امر مرمت لازم است خاطره های تاریخی حفظ شود

2.آموزش مداوم وهمگانی:در انجام اقدامات مرمتی،آموزش به مرمت کنندگان،مردم ومسئولان کاری ضروری است

هدف گدس از مداخله دربافت های تاریخی، حفظ کالبد، بهبود محیط شهری وبهبود شرایط زیستی ساکنان بوده است.کاربری پیشنهادی وی دربافت های شهری کاربری است که در درون برنامه ریزی شهری مطرح می شود وشیوه اقدام عمدتا بهسازی ونوسازی است وبه ندرت سخن ازبازسازی به میان می کشد.روش مداخله وی روش جامع مرمت شهری است

 

دسته بندی , , , , ,
تگ محصول , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reviews

You must log in to submit a review.