مفاهیم پایه در معماری

مفاهیم پایه در معماری

تعابیر مختلفی در مورد (مفاهیم ) وجود دارد که همه با هم معنای انچه را که هستند بیان می کنند. اصولا یک مفهوم عبارت است از :

  • ایده کلی ابتدایی
  • رشد معنا هایی که بعدها به شکل دقیق تری گسترش یابند
  • پیکره ی اولیه که بعدها پیچیدگی بیشتری را شامل می شود
  • تصور ذهنی حاصل از پروژه

از عبارات مذکور می توان به حقایقی چند در مورد مفاهیم پی برد :

  • این مفاهیم از تحلیل مساله ( مشکل مورد نظر در طراحی) حاصل می شوند.
  • از خصوصیات این مفاهیم سادگی و در عین حال کلی بودن انهاست.
  • مفاهیم در اینده باید بسط داده شوند و در برگیرنده ی تغییرات ایجاد شده باشند .

از قدیم مفاهیم معماری عبارت بودند از پاسخ طراح به وضعیتی که طرح در برنامه ی طراحی دارد.

اصولا هر پروژه ای در خود عواملی دارد که می توان انها را سازمان دهنده ی اصلی موضوعات پایه ای و حساس کار نامید.

تعداد اسلاید:120

فرمت فایل: پاورپوینت

دسته بندی ,
تگ محصول ,

You must log in to submit a review.