معماری همساز با اقلیم ( شهر نمک ابرود )

معماری همساز با اقلیم ( شهر نمک ابرود )

داده های اقلیمی

آب و هواي معتدل جلگه اي

آب و هواي كوهستاني

جدول سایکروماتریک

نمودار سایکروماتریک

تحلیل جدول سایکرومتریک

طرح(پلان-سایت پلان-نماها-مقاطع)

طراحی سایبان

تاثیرسایبان

مصالح انتخابی

تعداد صفحه:17

فرمت فایل:وورد

دسته بندی , , , ,
تگ محصول , , , , , , , , , , , , , , , ,

You must log in to submit a review.