فهرست: بخش اول: تبیین جایگاه روانشناسی محیطی با استفاده از  مبانی نظری هنجاری و اثباتی و مفهوم ابعاد محتوایی و رویه ای طراحی محیط بخش دوم: بررسی فرآیندهای ادراک محیط بخش سوم: مبانی ادراک محیط…

Price: 25000 تومان

فهرست: مقدمه مسئله تحقيق اهداف تحقيق منطقه موردمطالعه روشهاي ارزيابي كاربري اراضي شهري بررسي اجمالي مناطق چهاردهگانه شهر اصفهان: منطقه يك منطقه2 منطقه 3 منطقه4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7و 14 منطقه 8و 12…

Price: 5000 تومان

فهرست: سابقه برنامه ريزي منطقه ای  در انگستان دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای در انگلستان سابقه برنامه ريزي منطقه ای  در ايالات متحده امريكا دلایل تکوین برنامه ریزی منطقه ای درامريكا سابقه برنامه ريزي منطقه…

Price: 8000 تومان

فهرست: فصل اول:طرح تحقیق و فرآیند پژوهش فصل دوم:اصول و مفاهیم پایه،چهارچوب نظری-مفهومی پژوهش فصل سوم:بررسی عوامل طبیعی بستر ساز توسعه پایدار فصل چهارم:شناخت و تحلیل عوامل تاریخی،احتماعی و اقتصادی شهرستان فصل پنجم:بررسی نقش روابط…

Price: 41000 تومان

فهرست: فصل اول:تدوین طرح پژوهش ومعرفی فرآیند تحقیق فصل دوم:چهارچوب نطری مطالعه فصل سوم:وضع موجود زیر سیستم های جمعیت،فعالیت،فضاو زمین سیستم شهری کرج فصل چهارم: فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات راهبردی تعداد صفحات:188 فرمت…

Price: 19000 تومان

مقدمه تاریخچه بافت پارچه انواع مصالح سازه چادري پلي استر باپوشش PVC فایبرگلاس با پوشش PTFE فیلم ها گورتکس مشخصات سازه چادری فرم های اصلی و بنیادی تفاوت سازه هاي چادري با چادرهاي عشایري مزایا…

Price: 37000 تومان

فهرست: مقدمه: فصل 1 : فصل 2: فصل 3: بخش دوم: بررسی و تحلیل ساختار نطام تصمیم گیری شهر تهران فصل اول : فصل دوم: فصل سوم: فصل چهارم: فصل پنجم: فصل ششم: بخش سوم:بررسی…

Price: 40000 تومان

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری با احتساب نرمهای جاری در برنامه ریزی شهری منابع تعداد صفحه:318 فرمت…

Price: 31800 تومان

مقدمه فصل اول:ادبیات تحقیق و مبانی نظری مشارکت بخش اول:ادبیات تحقیق بخش دوم:مبانی نظری مشارکت فصل دوم:جامعه ما جامعه در حال گذار فصل سوم:شهرسازی مشارکتی و تجربه های مشارکت مردمی سنتی و جدید در شهرهای…

Price: 37400 تومان

فهرست: تدوین چشم انداز اغازین پروژه مطالعه،شناخت و تحلیل وضعیت موجود در سه سطح مطالعاتی : حوزه فراگیر حوزه بلافصل حوزه مداخله به همراه تحلیل نظام های شهری با در نظر گرفتن مقیاس در هر…

Price: 20000 تومان

مقدمه فصل اول:کلیات تحقیق فصل دوم:مروری بر مطالعات پیشین فصل سوم:مبانی بینشی و نظری تحقیق فصل چهارم:روش شناسی تحقیق فصل پنجم:توصیف و تحلیل نتایج فصل ششم:خلاصه و نتیجه گیری پیشنهادات منابع و ماخذ ضمائم تحقیق…

Price: 23200 تومان

بخش اول:کلیات بخش دوم:چهارچوب نظری فصل اول:نگاهی به مفاهیم اصلی در برنامه ریزی مواجهه با سوانح فصل دوم:برنامه ریزی مواجهه با سوانح بخش سوم:شناخت وضع موجود فصل سوم:بررسی و شناخت وضع موجود در شهرستان زنجان…

Price: 17700 تومان

بررسی اشتغال مهاجرین وارده به مشهد ( نمونه موردی سرولایتیهای مقیم مشهد ) بخش اول:مبانی نظری و طرح تئوریکی مسئله فصل اول:مقدمه فصل دوم:مهاجرت فصل سوم:خصوصیات دموگرافیکی مهاجرین فصل چهارم:مهاجرت و علل آن فصل پنجم:علت…

Price: 22000 تومان

مشهد و کودتای 28 مرداد پیشگفتار فصل اول:مطبوعات عملکردها و مواضع قبل و بعد از کودتا فصل دوم:نظامیان فصل سوم:احزاب جمعیت ها و گروه ها فصل چهارم:مشهد از ملی کردن صنعت نفت تا کودتای 28…

Price: 47800 تومان